Declaraţie privind confidenţialitatea

Introducere

Danone știe că sunteţi interesaţi de modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate, recunoscând, în același timp, importanţa protecţiei confidenţialităţii.

Declaraţia privind confidenţialitatea vă explică modul în care Danone S.A. și toate filialele sale (“Danone”) colectează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta conţine informaţii despre datele pe care le colectăm, despre modul în care le utilizăm, justificarea și beneficiile pentru dumneavoastră.

Vă rugăm să ne contactaţi aici: danone.ro/sesizari-gdpr/ în cazul în care aveţi întrebări sau observaţii, sau în care doriţi să ne transmiteţi o solicitare referitoare la oricare dintre drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Prezenta declaraţie privind confidenţialitatea a fost actualizată cel mai recent la data de 23.12.2019.

Principii de bază și angajamentul asumat privind confidenţialitatea

În cadrul Danone ne-am asumat angajamentul de a vă proteja dreptul la confidenţialitate. Obiectivul nostru îl reprezintă protecţia tuturor datelor cu caracter personal pe care le deţinem, gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod responsabil și asigurarea transparenţei în practicile desfășurate. Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. În acest sens, ne-am asumat respectarea următoarelor principii de bază:

 • nu aveţi obligaţia de a ne furniza date cu caracter personal solicitate de către noi. Cu toate acestea, în cazul în care optaţi pentru a nu ni le transmite, există posibilitatea ca noi să nu vă putem oferi anumite servicii sau produse;
 • colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră se face în baza scopurilor exclusive definite în prezenta Declaraţie priind confidenţialitatea sau a celor specifice pe care vi le transmitem și/sau pentru care v-aţi exprimat consimţământul;
 • obiectivul nostru îl reprezintă colectarea, prelucrarea și utilizarea unui volum cât mai redus posibil de date cu caracter personal;
 • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în practică, intenţionăm să le păstrăm cât mai exacte și actuale posibil.
 • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligaţia legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent.
 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declaraţie privind confidenţialitatea.
Ce tip de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt diferite, în funcţie de scop, dar și de produsul sau serviciul pe care vi-l oferim.

În general, putem colecta în mod direct de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:

 1. date cu caracter personal de contact, precum nume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu și numere de telefon;
 2. informaţii de autentificare cont, precum ID utilizator, nume și parolă utilizator e-mail. Acestea sunt necesare în vederea generării unui cont personal de utilizator într-una din comunităţile noastre din mediul online;
 3. mesajele pe care le transmitem reciproc, care pot include informaţii referitoare la discuţiile avute pe serviciile tip chat, serviciile de asistenţă și/sau servicii asistenţă clienţi;
 4. informaţii demografice, precum vârsta, sexul și preferinţe asociate stilului de viaţă. Preferinţele asociate stilului de viaţă pot include anumite produse pe care le oferim, precum și interesele dumneavoastră asociate produselor respective;
 5. istoricul de navigare, precum paginile accesate, data accesării, locaţia accesării și adresa IP;
 6. informaţii asociate plăţilor pentru achiziţiile efectuate într-unul din magazinele noastre online. Informaţiile asociate plăţilor se referă, în general, la numele necesar facturării, adresa de facturare și date despre plată, precum detalii despre cardul dumneavoastră de credit sau numărul de cont bancar.
 7. informaţii asociate stării dumneavoastră de sănătate;
 8. informaţii despre alte persoane, precum date cu caracter personal care aparţin membrilor familiei, în cazul în care ni le oferiţi în mod direct;
 9. profiluri din mediile sociale;
 10. în cazul în care aplicaţi pentru un post în cadrul companiei noastre, vom colecta date suplimentare cu caracter personal, precum istoricul locurilor de muncă, al educaţiei, precum și referinţe ale angajatorilor anteriori.

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal care ă aparţin, în mod indirect, în cazul în care:

 1. distribuiţi conţinut pe paginile din mediile sociale, pagini de internet sau aplicaţii, conţinut asociat produselor noastre sau ca răspuns la campaniile noastre promoţionale din mediile sociale; sau
 2. Citim sau colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal citind informaţiile colectate de pagini de internet diferite (de exemplu, în cazul în care plasăm o reclamă pe o pagină terţă de internet; prin accesarea acelei reclame noi putem primi informaţii despre dumneavoastră și despre alţi vizitatori, în vederea calculării numărului de accesări și succesului reclamei respective).
De ce colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Motivul pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal este de a vă putea oferi cele mai bune experienţe online, dar și un nivel de calitate superioară al serviciilor de asistenţă clienţi. În mod special, putem colecta, deţine, utiliza și dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. pentru a opera plăţile dumneavoastră, în cazul în care achiziţionaţi produsele noastre, pentru a vă putea informa despre statusul comenzii, a răspunde la întrebările și solicitările dumneavoastră și pentru a analiza și gestiona potenţialele reclamaţii;
 2. pentru a prelucra și a răspunde întrebărilor dumneavoastră sau pentru a vă contacta și vă transmite răspunsurile și/sau solicitările;
 3. pentru a ne dezvolta și îmbunătăţi gama noastră de produse, servicii, mijloace de comunicare și funcţionalitatea paginilor de internet;
 4. pentru a vă transmite informaţii și pentru a administra procedura de autentificare și/sau abonare la newsletterul nostru sau la alte informări;
 5. pentru a gestiona procedurile comerciale obișnuite asociate participării dumneavoastră la concursuri, tombole sau activităţi promoţionale, sau solicitări;
 6. pentru a putea autentifica identitatea persoanelor care ne contactează prin telefon, mijloace electronice sau de alt tip;
 7. pentru cursuri de formare interne și în scop de asigurare a calităţii;
 8. Pentru a înţelege și evalua interesele, dorinţele, necesităţile în schimbare ale clienţilor, în vederea îmbunătăţirii paginii de internet, a produselor sau serviciilor noastre, și/sau dezvoltării de noi produse și servicii;
 9. pentru a vă oferi produse și mesaje personalizate, precum și recomandări, în calitate de clienţi;

De asemenea, putem avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării obligaţiilor legale sau în contextul unei relaţii contractuale pe care o avem cu dumneavoastră.

În cazurile în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus menţionate sau în alte scopuri, avem obligaţia de a vă informa în acest sens anterior sau la momentul colectării lor.

În cazurile necesare, vă vom solicita consimţământul pentru a prelucra datele cu caracter personal. În cazurile în care ne acordaţi consimţământul pentru activităţile de prelucrare, aveţi dreptul de a-l retrage la orice moment.

Drepturile dumneavoastră

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparţin, dumneavoastră beneficiaţi de mai multe drepturi pe care le puteţi exercita în orice moment. Vă oferim mai jos o prezentare a acestor drepturi, împreună cu impactul pe care îl au asupra dumneavoastră. Vă puteţi exercita drepturile prin intermediul paginii noastre de contact: www.danone.ro/sesizari-gdpr/.

Drept de accesare și corectare date cu caracter personal

Aveţi dreptul de a accesa, corecta sau actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal la orice moment. Înţelegem importanţa acestui lucru și, în cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul paginii noastre de contact: www.danone.ro/sesizari-gdpr/.

Drept de portabilitate date

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt portabile. Aceasta înseamnă că ele pot fi transferate, copiate sau transmise electronic. Cu toate acestea, dreptul se aplică exclusiv în cazul în care:

 1. prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră;
 2. prelucrarea are ca scop executarea unui contract;
 3. prelucrarea se efectuează prin mijloace automate;

În cazul în care doriţi să vă exercitaţi dreptul la portabilitatea datelor, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul paginii de contact: www.danone.ro/sesizari-gdpr/.

Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal

Aveţi dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, în cazul în care:

 1. datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; sau
 2. vă retrageţi consimţământul acordat anterior în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, nemaiexistând un temei legal în acest sens; sau/li>
 3. refuzaţi prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct; sau
 4. refuzaţi prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în interese legitime ale Danone (precum îmbunătăţirea generală a experienţei utilizatorului pe paginile noastre de internet);
 5. datele cu caracter personal nu sunt prelucrate legitim; sau
 6. datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse în baza unei obligaţii legale.

În cazul în care doriţi ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deţinem și care vă aparţin, vă rugăm să ne comunicaţi la www.danone.ro/sesizari-gdpr/, urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligaţia legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent.

Drept de restricţionare prelucrare

Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care

 1. nu aveţi convingerea că datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră sunt exacte; sau
 2. datele cu caracter personal nu sunt legal prelucrate, și, în locul ștergerii lor, preferaţi să restricţionăm prelucrarea; sau
 3. nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile colectării lor, dar le solicitaţi în vederea înaintării, exercitării sau apărării împotriva unei acţiuni în justiţie; sau
 4. v-aţi exprimat refuzul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar noi așteptăm confirmarea dacă interesele asociate refuzului le depășesc pe cele legitime referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care doriţi restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparţin, vă rugăm să ne comunicaţi la www.danone.ro/sesizari-gdpr/, urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale.

Drept de refuzare

Aveţi dreptul de a refuza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la orice moment. Vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul paginii noastre de contact:www.danone.ro/sesizari-gdpr/.

Drept de a depune o reclamaţie la o autoritate de supraveghere

Aveţi dreptul de a depune în mod direct la autoritatea de supraveghere o reclamaţie referitoare la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Înţelegem faptul că securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă.
Depunem toate eforturile pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare, a interferenţei, pierderii, accesării neautorizate, modificării sau dezvăluirii.
Am implementat mai multe măsuri de securitate pentru a contribui la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal.
De exemplu, implementăm instrumente de control acces, sisteme firewall și servere sigure, cu criptarea datelor cu caracter personal.

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal afiliaţilor sau altor organizaţii, ne asigurăm că procedăm astfel exclusiv în relaţia cu organizaţii care protejează și garantează acest tip de date, cu respectarea legislaţiei cu privire la confidenţialitate în vigoare în mod similar sau asemănător procedurilor proprii.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declaraţie privind confidenţialitatea. Cu toate acestea, există posibilitatea de a transmite datele dumneavoastră la solicitarea autorităţilor legale și/sau guvernamentale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise în scopurile descrise următorilor terţilor:

Categorie terţi: Tip de date: Scopuri:
Agenţii de marketing Date cu caracter personal de contact Câștigători în cadrul unei promoţii/acţiuni de marketing

Transfer internaţional de date

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Spaţiului Economic European (EEA). În cazul prelucrării în afara EEA, Danone va garanta că acest tip de prelucrare de date transfrontalieră este protejată prin măsuri corespunzătoare.

Măsurile aplicate de protecţie a prelucrării de date transfrontaliere includ:

 1. Clauze contractuale standard autorizate de Comisia Europeană. Aceste clauze contractuale standard asigură măsuri de protecţie suficiente pentru respectarea normelor de conformitate și securitate prevăzute de Regulament European General privind Protecţia Datelor; sau
 2. Certificări prin care se atestă că terţele părţi din afara EEA prelucrează datele cu caracter personal prin metode conforme cu Regulamentul European General privind Protecţia Datelor. Aceste certificări sunt autorizate fie de către Comisia Europeană, o autoritate de supraveghere competentă sau un organism naţional competent de acreditare, în termenii Regulamentului General de Protecţie a Datelor.

Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil

În cazul anumitor servicii și produse, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate. În esenţă, aceasta înseamnă că deciziile se iau automat, fără intervenţie umană.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de analiză de profil, pentru a putea estima comportamentul dumneavoastră în cazul paginii noastre de internet sau produselor pentru care vă puteţi manifesta interesele.

În cazul în care intenţionăm să aplicăm aceste metode, vă vom informa cu siguranţă în acest sens, oferindu-vă oportunitatea de a vă exprima refuzul în avans. De asemenea, ne puteţi contacta la www.danone.ro/sesizari-gdpr/ pentru mai multe informaţii cu privire la un astfel de tip de prelucrare.

Cookies și alte tehnologii

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal despre dumneavoastră prin intermediul utilizării cookies și a altor tehnologii. Acest lucru se poate întâmpla atunci când vizitaţi paginile proprii sau ale terţilor, vizualizaţi promoţiile online, sau utilizaţi aplicaţii mobile proprii/ale terţilor și și care pot include următoarele informaţii:

 1. informaţii despre browser dispozitiv și sistem de operare;
 2. adresă IP a dispozitivului utilizat;
 3. pagini de internet proprii pe care le vizualizaţi;
 4. link-uri pe care le accesaţi la interacţiunea cu serviciile proprii.

Vă rugăm să citiţi declaraţia noastră cu privire la cookies pentru mai multe informaţii aici.

Informaţii de contact

În cazul în care aveţi întrebări, observaţii sau reclamaţii cu privire la prezenta Declaraţie privind confidenţialitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul paginii de contact: www.danone.ro/sesizari-gdpr/.

Se încarcă..