Termeni și condiţii

TERMENII SITE-ULUI

Acest website este operat de Danone PDPA SRL. Accesarea și utilizarea acestui website se supun următorilor termeni și condiţii, precum și oricăror termeni și condiţii specifice, aplicabile anumitor parti ale site-ului și, respectiv, tuturor legilor aplicabile. Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteţi de acord cu termenii și condiţiile generale și cele referitoare la utilizarea părţilor speciale ale acestui site. Dacă nu sunteţi de acord cu acești termeni și condiţii, vă rugăm să nu utilizaţi acest site.

MODIFICĂRI LA TERMENI ȘI CONDIŢII

Termenii și condiţiile pot să fie modificate în orice moment, de aceea este util să vizitaţi din când în când această pagină web, pentru a fi la curent cu termenii și condiţiile actualizate. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest site după ce au fost operate aceste modificări, se consideră că sunteţi de acord cu respectivele modificări.

LINK-URI SPRE ALTE SITE-URI

Este posibil să avem pe site link-uri către site-uri terţe. Site-urile către care fac trimitere link-urile sunt de acord cu acest lucru și anunţăm terţii ori de câte ori considerăm că acest lucru este necesar, având în vedere conţinutul acestor site-uri și serviciile oferite. Noi nu suntem responsabili pentru conţinutul acestor site-uri și nu acceptăm nicio răspundere, de nici un fel, pentru orice pierderi suferite în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestor site-uri. Respectivele site-uri sunt supuse unor termeni si conditii distincte, care trebuie citite înainte de a le utiliza.

DREPTURILE NOASTRE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Accesul la acest site vă acordă dreptul de a-l utiliza doar in scop personal, necomercial. Toate drepturile, numele și continutul acestui site, inclusiv mărcile comerciale și drepturile de autor, suntexclusiv proprietatea noastră si a companiilor noastre afiliate sau licenţiate. Copierea, modificarea sau distribuirea conţinutului acestui site fără permisiunea noastră scrisă este strict interzisă. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri copierea textului, fotografiilor, documentelor, mărcilor comerciale, logo-urilor sau a altor materiale de branding conţinute de acest site este interzisă în mod expres.

Prin acceptarea acestor termeni și condiţii și în schimbul înregistrării și utilizării de către dumneavoastră a acestui site, ne acordaţi drepturi de utilizare gratuită a conţinutului pe care îl urcaţi pe site, incluzând date, imagini și text, dar excluzând orice date cu caracter personal, pentru toate tipurile de utilizare, în orice scop, în toată mass-media la nivel global și pe toată durata existenta a oricărui drept de proprietate intelectuală. Acest lucru nu va prejudicia drepturile dumneavoastră, în conformitate cu politica noastră de confidenţialitate.

R Ă S P U N D E R E

Desi ne străduim să ne asigurăm că informaţiile de pe acest site sunt corecte, nu garantăm acurateţea sau caracterul complet al acestor materiale. Nu garantăm că acest site sau serverul care îl pune la dispoziţie sunt lipsite de viruși sau de alte componente dăunătoare și dumneavoastra vă asumaţi întregul cost al tuturor serviciilor, reparaţiilor sau corectiilor sistemelor computerului pe care il folositi.

Nici noi, nici oricare dintre filialele noastre nu suntem răspunzători pentru nici un fel de pierderi directe, indirecte, speciale sau pe cale de consecinţă (inclusiv reclamaţii de la păţi terţe, pierderi de profit, de venituri sau a fondului comercial) suferite de dumneavoastră sau de orice terţă parte, pierderi care apar în legătură cu utilizarea acestui site.

Nici unul dintre acești termeni și condiţii nu ar trebui interpretat ca o încercare de a limita sau de a exclude răspunderea noastră pentru o posibila vătămare care ar rezulta din neglijenţa noastră și, în calitate de consumatori, nimic din ce afirmăm nu afectează drepturile voastre legale."

Acești termeni și condiţii sunt guvernate de legea română. Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteţi de acord ca orice litigiu să fie soluţionat în mod exclusiv de către instanţele romanesti.

Se încarcă..